Ibiškasis garnys

Rūšis: Gandriniai
Lotyniškas pavadinimas: Bubulcus ibis

Labai retai užskrendanti rūšis. Pastebėta gegužės ir rugpjūčio mėn.

Apsaugos būklė. Būklė šalyje nežinoma, nes tai ypač retai užklystanti rūšis.

Paplitimas ir gausa. Pietinių kraštų paukštis. Pirmą kartą Lietuvoje pastebėtas 1971 m. Obekjos ež. 2012 m. matytas Zarasų r.

Buveinė. Apaugę vandens telkiniai, šlapios pievos.

Skiriamieji požymiai. L - 45-52 cm. Suaugusį paukštį veisimosi apdaru nesunku atpažinti iš gana trumpo kaklo, kiek papūstos gerklės, grynai balto kūno, gelsvos krūtinės, kuoduko ir nugarinės dakes plunksnų bei neilgo, rausvo snapo. Suaugę paukščiai poilsio apdaru būna grynai balti, snapas gelsvas, kojos pilkai gelsvos. Jauniklių snapas juodas.

Balsas. Dažniausiai nakvynių vietose girdimi švelnesni ir aštresni garsai „kreh", „kvor" ar „krereh".

Grėsmės. Akivaizdžių grėsmių šalyje nežinoma.