Jūrinis erelis

Rūšis: Plėšrieji
Lotyniškas pavadinimas: Haliaeetus albicilla

Perinti, migruojanti, žiemojanti rūšis. Pastebima ištisus metus.

Apsaugos būklė. Rūšis įrašyta į PD I priedo ir LRK sąrašus (3 (R) kategorija). Perinčios populiacijos būklė palanki, nes rūšis įsikuria naujose vietose, o gausa didėja. Rūšies apsaugai skirta Nemuno delta, Bknstrubiškio miškas ir Kuršių nerijos nacionaknis parkas.

Paplitimas ir gausa, jūrinis erelis aptinkamas visoje šalyje, tačiau dažniausiai Nemuno deltoje, prie Kuršių marių ir įvairiuose žuvininkystės tvenkiniuose. Pirmąkart perinčių porų rasta 1987 m. Šilutės ir Varėnos r. Pastaraisiais metais Lietuvoje peri 80-100 porų.

Buveinė. Gyvena miškuose šaka vandens telkinių, nors pastaraisiais metais įsikuria ir nedideliuose miškeliuose ar net pavieniuose medžiuose, tai ypač būdinga Nemuno deltoje. Be šios vietos, mėgstama buveinė — žuvininkystės tvenkiniai, kur didžiausias perinčių porų ir neperinčių paukščių tankumas.

Skiriamieji požymiai. L - 76—92 cm. Kai skrenda, šį didžiausią perintį Lietuvos plėšrųjį paukštį nuo kitų erelių nesunku atskirti iš dydžio, plačių sparnų, trumpos, pleišto pavidalo uodegos ir gakngo snapo. Sparnų galai giliai „pirštuoti", sparnų mostai lėti. Suaugę paukščiai beveik ištisai rudi, su palšais plunksnų kraštais ir šviesesne galva, uodega balta, snapas geltonas. Jaunikliai tamsiai rudi, tamsiai dėmėti, jų uodega...

jų uodega tamsi, snapas juosvas, su šviesiu pagrindu. Kai skrenda, ant apatinės sparnų pusės dengiamųjų plunksnų matyti šviesi juosta. Jauni, antrų, trečių ar ketvirtų metų paukščiai ant nugaros ir sparnų turi baltų dėmių, kurių ilgainiui mažėja, uodega tampa pusiau balta, snapas gelsvėja. Suaugusių apdarą įgauna po 5 metų.

Balsas. Kartais girdimas aštrokas „khak... khak". Lizdo teritorijoje girdimi panašūs į juodosios meletos garsai „kk kk k l i ".

Grėsmės. Neigiamą poveikį gali daryti trikdymas ir senų medžių, būtinų lizdams sukti, stoka.

Pastaba: čia pateiktos tik informacijos šaltinių ištraukos.
Daugiau informacijos ieškokite čia.