Nepalinis erelis

Rūšis: Plėšrieji
Lotyniškas pavadinimas: Aąuila nipalensis

Labai retai užskrendanti rūšis. Pastebėta balandžio ir birželio mėn.

Apsaugos būklė. Būklė šalyje nežinoma, nes tai retai užklystanti rūšis.

Paplitimas ir gausa. Iš artimesnių kraštų nepalinis erelis gyvena prie Kaspijos jūros šiaurinės dalies. Lietuvoje paukštis matytas tik 2 kartus —
2003 m. Šalčininkų r.  ir 2010 m. Alytaus r.

Buveinė. Užklydę paukščiai laikosi atvirose vietovėse.

Skiriamieji požymiai. L — 62—74 cm. Didesnis, ilgesniais sparnais erelis nei didysis erelis rėksnys. Tamsesnės formos suaugęs paukštis gali būti labai panašus į didįjį erelį rėksnį, tačiau kai skrenda, iš apačios gali būti atskiriamas iš ilgesnių, kiek nukarusių sparnų ir kiek šviesesnio plasnojamųjų plunksnų fono, ypač „plaštakų" plote, tamsaus sparno užpakalinio krašto ir iš to, kad neturi balsvų puslankių. Be to, sparnų plasnojamųjų plunksnų ir uodegos dryžuotumas yra aiškiai matomas, pilvas tamsesnis nei silueto fonas. Iš arčiau matoma šviesesnė gerklės ir rusva pakaušio dėmės. Šviesesnių paukščių apatinės sparnų dengiamosios plunksnos paprastai būna šviesesnės, jų galuose matyti tamsesnių dėmių. Jaunikliai atskiriami iš šviesiai rusvos apačios ir tokios pat spalvos apatinių sparnų dengiamųjų plunksnų su aiškia balta skersine juosta, sudarančia kontrastą su...

sudarančia kontrastą su tamsiomis plasnojamosiomis plunksnomis, kurių pakraščiu, kaip ir uodegos galu, eina siaura balsva juostelė. Vyresnių jaunų paukščių balsva apatinių sparną dengiamųjų plunksnų juosta būna siauresnė ar redukuota, bet aiškiai įžiūrima. Tokios pat spalvos skersinė juostelė ir balsva dėmė didžiųjų plasnojamųjų plunksnų plote matoma ir viršutinėje sparnų pusėje.

Balsas. Panašus į erelių rėksnių, tik kiek žemesnis.

Grėsmės. Akivaizdžių grėsmių šalyje nežinoma.

Pastaba: čia pateiktos tik informacijos šaltinių ištraukos.
Daugiau informacijos ieškokite čia.