Jerubė

Rūšis: Vištiniai
Lotyniškas pavadinimas: Bonasa bonasia

Perinti, žiemojanti, sėsli rūšis.

Apsaugos būklė. Rūšis įrašyta į PD I priedą. Apsaugos būklė vertinama kaip palanki, nes paplitimas pastaraisiais
metais nekinta, nėra duomenų apie gausos mažėjimą. Rūšies apsaugai svarbiausi yra dideli mišriųjų miškų masyvai — Būdos—Pravieniškių, Žemaitijos nacionalinio parko miškai, Biržų giria.

Paplitimas ir gausa. Paplitusi ir įprasta miškingose Lietuvos dalyse, dažnesnė šiaurinėje ir rytinėje dalyje. Kasmet šalyje peri 5 000-10 000 porų.

Buveinė. Didesni mišrieji miškai su gausiu pomiškiu.

Skiriamieji požymiai. L - 34-39 cm. Jerubė atpažįstama iš kresnoko kūno, gana ilgos uodegos ir mažos galvos su nedideliu snapu. Viršus pilkas, išmargintas sudėtingu smulkiu, raibu raštu, sparnai rudesni, kūno apačia balta, stambiai juodai dėmėta, krūtinės šonai rudi. Ant galvos yra trumpas kuodukas, kurį paukštis kartais pašiaušia. Patelės gerklė juoda, juosiama baltos juostelės, patino gerklė rusva, baltai taškuota. Kai skrenda, matomas juodas uodegos galas, jaunikliai panašūs į tėvus.

Balsas. Patino giesmė - cypiamos labai aukštų tonų frazės „cy-y-y-y-y ci cy citcitcitcit". Kartais girdimos tykos ir tankios patelių skleidžiamų garsų serijos „pk pitpitpitpit".

Grėsmės. Rūšies paplitimą riboja miškų, ypač mišriųjų, suskaidymas. Neigiamą poveikį gali daryti...

gali daryti plėšrūnai.

Pastaba: čia pateiktos tik informacijos šaltinių ištraukos.
Daugiau informacijos ieškokite čia.