Stepinė lingė

Rūšis: Plėšrieji
Lotyniškas pavadinimas: Circus maerourus

Reta, praskrendanti rūšis. Mūsų krašte pastebėta balandžio pabaigoje—spalio viduryje, dažniausiai — pavasarį ir rudenį.

Apsaugos būklė. Rūšis įrašyta į PD I priedą. Priskirta globaliai nykstančių rūšių kategorijai. Būklė šalyje nežinoma, nes tai ypač retai užklystanti rūšis.

Paplitimas ir gausa. Nuo 1981 m. Lietuvoje stepinė lingė matyta 26 kartus, dažniausiai vakarinėje šakes dalyje, nors pastebėta ir kituose rajonuose.

Buveinė. Laikosi visiškai atvirose vietose.

Skiriamieji požymiai. L - 40-50 cm. Patinų viršus labai šviesus, todėl baltas antuodegis sunkiai įžiūrimas, apačia balta, galva ir viršutinė krūtinės daks kiek tamsesnė, uodega nežymiai skersai dryžuota, sparnų galai juodi, pleišto pavidalo. Dėl palyginti plačių sparnų (matomi 4 „pirštai") iš toliau patelė gali būti painiojama su javine linge. Tačiau kai skrenda, iš apačios matyti tamsios mažosios plasnojamosios plunksnos, ypač vidinės (iš viršaus jos ištisai tamsios), apatinės dengiamosios plunksnos taip pat tamsesnės nei javinės kngės, ant kaklo matyti siaura
balsva apykaklė. Skrendantys jaunikkai nuo labai panašių pievinių lingių iš apačios nesunkiai atskiriami iš tamsių mažųjų plasnojamųjų plunksnų, šviesaus išorinio didžiųjų plunksnų krašto ir ryškios šviesesnės apykaklės, kurią riboja tamsesnė kaklo ir skruosto...

ir skruosto juosta.

Balsas. Patelės, kaip ir visų lingių, skleidžia cypiamus garsus „pi-i-i". Tuoktuvinis patino balsas panašus į neilgą trelę „tir r-r-r-r".

Grėsmės. Akivaizdžių grėsmių šalyje nežinoma.

Pastaba: čia pateiktos tik informacijos šaltinių ištraukos.
Daugiau informacijos ieškokite čia.