Geltonsnapis čivylis

Rūšis: Žvirbliniai
Lotyniškas pavadinimas: Acanthis flavirostris

Retai perinti, praskrendanti, žiemojanti rūšis.

Geltonsnapis čivylis yra mažesnis už naminį žvirblį. Nuo čivylio skiriasi rusvai pilka nugara ir snapo spalva.

Patino viršutinė kūno dalis rusvai pilka su tamsiai rudomis išilginėmis dėmėmis. Antuodegis rausvas. Pilvinė kūno pusė balsvi. Pagurklis ir krūtinė rusvo atspalvio. Pauodegys baltas. Krūtinė ir kūno šonai dėmėti. Snapas geltonas. Kojos rudos. Raineli ruda. Patelė šviesesnė už patiną, kartais antuodegis be rausvo atspalvio. Jaunikliai panašus į patelę, tik blankesnių spalvų.

Į Lietuvą, užklysta nominalinis geltonsnapio čivylio porūšis Acanthis flavirostris flavirostris.

Paplitimas. Arealas suskaidytas. Europoje paplitęs Skandinavijos, Kolos pusiasaliuose. Azijoje paplitęs nuo Volgos— Uralo tarpupio iki rytinio Tibeto. Šiaurėje arealas siekia Altajų, Mongoliją, pietuose tęsiasi iki Himalajų, Volgos, Uralo žemupio. Gyvena Kaukaze, Užkaukazėje, Britų, Šetlendo, Hebridų salose. Žiemoja pietinėse arealo dalyse, Europoje.

Migracija. Klajojanti rūšis, pavienių paukščių užklysta ir į Lietuvą.

Biologija. Gyvena akmenuotose, retais krūmokšniais bei skurdžia augalija apaugusiose dykvietėse, jūrų salose ir pakrantėse. Paprastai laikosi būreliais. Dažnai jungiasi prie čimčiakų. Šaukia „čiut", „čvė" ar greitai...

ar greitai „gje-gje-gje". Giesmė panaši į čivylio, bet lėtesnė. Veisiasi nedidelėmis kolonijomis žemuose krūmuose ar ant žemės, dažnai akmenų priedangoje. Patelė lizdą suka iš sausų žolių, plonų šakelių bei samanų, vidų iškloja žvėrių plaukais ir vilna, kartais plunksnomis. Balandžio pabaigoje ar gegužės pradžioje deda 5-6 melsvus, taškuotus bei dėmėtus 17,3X12,8 mm dydžio kiaušinius. Patelė peri 12-13 dienų. Išveda vieną ar dvi vadas. Jauniklius maitina abu porelės nariai. Jie lizdą apleidžia maždaug po 15 dienų.

Maitinasi paprastai ant žemės. Lesa smulkias augalų sėklas, rečiau smulkius lapelius ar vabzdžius.

Pastaba: čia pateiktos tik informacijos šaltinių ištraukos.
Daugiau informacijos ieškokite čia.